HR-kummi vauhdittaa alkuun

Aloittava hr-henkilö voi helposti jäädä työssään yksin ja ilman tarvitsemaansa tukea, varsinkin jos hän toimii yrityksen ainoana hr-osaajana. Esimies on usein kiireinen eikä aina henkilöstöasioiden syvällinen asiantuntija. HR-kummi palveluna sisältää suunnitelmallisen perehdytys- ja coaching-prosessin varmistamaan, että työskentely lähtee vauhdikkaasti ja liiketoimintalähtöisesti lentoon.

Valmennusprosessin keskeisiä työkaluja ovat business coaching sekä yhdessä tekeminen. Liikkeelle lähdetään kolmikannassa esimiehen kanssa ja viitoitetaan ensimmäisen jakson (6-12 kk) keskeiset sisällöt ja tavoitteet.

Valmennusprosessin sisältöä muovaavia kysymyksiä:

  • Mikä on henkilöstöjohtamisen lähtötilanne
  • Mitkä ovat tärkeimmät kehittämisen kohteet, jotka parhaiten tukevat liiketoimintaa
  • Millaiset tavoitteet hr:n kehittämiselle asetetaan ensimmäisenä vuonna
  • Mikä on aloittavan hr-osaajan oma osaaminen ja millä alueilla hän tarvitsee erityisesti tukea
  • Mitä tukiverkostoja hänellä on käytettävissään, mitä tarvitaan lisää

Palvelun hyötyjä

  • Työskentely vauhdikkaasti ja tavoitteellisesti liikkeelle
  • Hr:n kytkös liiketoimintaan vahva
  • Tukea valmennettavan omaan ongelmanratkaisukykyyn ja itseohjautuvuuden vahvistumiseen
  • Säästää esimiehen aikaa

Tiedustelut: Paula Jaakkola, puh. +358 46 850 1800, paula.jaakkola (at) florecon.fi