HR-projektit: Ripeästi käyntiin ja ketterästi maaliin

Oma väki kädet täynnä töitä eikä kellään aika tai osaamista huolehtia siitä, että keskeiset hr-projektit saataisiin maaliin? Tekemätöntä työtä niin paljon, että on vaikea valita mistä aloittaa?

Onnistuneella projektilla on selkeä tavoite ja realistinen aikataulu. Menestyksekäs projekti lähtee tiiviistä suunnittelusta ja etenee välitavoitteiden kautta maaliin. Fail fast, learn faster – ajatus sisältää rohkeuden koekäyttää projektin tuotoksia työskentelyn edetessä. Niin saadaan arvokasta palautetta jo varhaisessa vaiheessa sekä onnistumisen ja aikaansaamisen kokemuksia jo projektin aikana.

Projektin vuorovaikutus on avointa, coachaavaa ja toisten mielipiteitä arvostavaa. Projektin viestintä on suunniteltu hyvin ja aktiivista koko projektin ajan.

Ketterä HR-projekti keskittyy, ohjelmistokehityksen Agile manifestoa mukaillen, enemmän

 • ihmisiin kuin menetelmiin ja työkaluihin
 • sujuvan toimintamallin synnyttämiseen enemmän kuin kattavaan dokumentaatioon
 • yhteistyöhön enemmän kuin muodollisuuksiin
 • vastaamaan muutokseen enemmän kuin pitäytymään orjallisesti suunnitelmassa

Myös menetelmillä, dokumentaatiolla, suunnittelulla ja muotoseikoilla on toki merkitystä, mutta ne eivät ole itsetarkoituksia.

Esimerkkejä projekteista

 • HR-järjestelmän valinta ja käyttöönotto
 • Henkilöstökäytäntöjen kartoitus sekä sovittujen käytäntöjen kuvaaminen ja käyttöönotto
 • Kehityskeskustelukäytännön luominen ja käyttöönotto
 • Perehdyttämisen suunnittelu ja käyttöönotto
 • Henkilöstötutkimuksen toteutus ja tulosten käsittely
 • Henkilöstösuunnitelman laatiminen
 • Yrityksen arvot mukaan arkeen
 • HR-viestinnän suunnittelu ja juurrutus käyttöön

Projektia tiedossa mutta tekijöistä pulaa? Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää tarpeistasi!

Tiedustelut: Paula Jaakkola, puh. +358 46 850 1800, paula.jaakkola (at) florecon.fi