Business Coaching
– tavoitteellista ajattelukumppanuutta

Meissä jokaisessa on huimasti potentiaalia, josta iso osa voi loikoilla käyttämättömänä. Business Coaching lähtee perusajatuksesta, että meillä on voimavarat löytää itse ratkaisut kysymyksiimme. Uinuvat taitomme pitää vain tuoda tietoisuuteen ja valjastaa käyttöön.

Coachaus on voimakkaan tavoitteellista ja eteenpäin suuntautuvaa. Siinä keskitytään vahvuuksiin ja niiden kautta kehittymiseen. Ammattitaitoinen coach toimii kumppanina ja ajattelun avartajana. Hän auttaa ja inspiroi, haastaa ja kyseenalaistaa, avaa uusia näkökulmia ja auttaa löytämään vaihtoehtoja. Hän ei neuvo tai anna valmiita vastauksia.

Coaching-prosessia voi kuvata tieksi yhä vahvempaan itsetuntemukseen ja itseohjautuvuuteen. Omien oivallustensa kautta coachattava kasvaa yhä vahvempaan aktiivisuuteen ja vastuunottoon.

Tutkitusti hyötyä

International Coaching Federation ICF on teettänyt kansainvälisen tutkimuksen coachingin tuomista hyödyistä. Tulosten mukaan coaching tehosti työn tuottavuutta, johtamista, ajanhallintaa  ja tiimien toimintaa. Sen todettiin myös kasvattavan itseluottamusta, parantavan vuorovaikutusta ja ihmissuhteita sekä auttavan työn ja vapaa-ajan välisen tasapainon löytämisessä.

Vastaajaorganisaatioista 86 % oli sitä mieltä, että investointi vähintäänkin maksoi itsensä takaisin. Lähes kaikki (96 %) ryhtyisivät coaching-prosessiin uudelleen. 99 % vastaajista oli erittäin tai jotakuinkin tyytyväisiä saamaansa coachingiin.

Luottamuksellinen suhde

Coaching-prosessi on luottamuksellinen yhteistyösuhde. Valmennuksen alussa sovitaan toimintatavat, kuten vaikkapa se, mitä esimiehelle raportoidaan valmennuksen edetessä.

Coachingin eettiset säännöt on kuvattu ICF:n verkkosivuilla.

Tiedustelut: Paula Jaakkola, Certified Business Coach, puh. +358 46 850 1800, paula.jaakkola (at) florecon.fi