Lähiesimies – jarru vai innostuksen tartuttaja?

Kauppalehti kertoi erään liikkeenjohdon konsultin arvioivan, että keskijohto lähinnä hidastaa asioiden etenemistä yrityksissä. Hän kehottaa ylintä johtoa jakamaan valtaa henkilöstölle, ohi esimiesportaan. (KL 26.2.19)

Esimiehiä valmentaessani olen huomannut, että edellytykset onnistuneeseen esimiestyöhön ovat kovin vaihtelevia. Liian moni lähiesimies kokee olevansa yksin, esimiestyöhön jää liian vähän aikaa ja yrityksen strategiset linjaukset ovat jääneet etäisiksi. Ja kun tiimiläinen sairastuu, lähiesimies nipistää esimiestyöhön varatusta ajasta viimeisetkin rippeet ja ryhtyy tuuraamaan. Oma esimies lähestyy lähinnä kysyäkseen eurotavoitteiden perään. Toki on, onneksi, muunlaisiakin tarinoita.

Väitän, että hyvä lähiesimies on kultaakin kalliimpi tiimiläistensä tukena, kehittymisen mahdollistajana ja suunnan varmistajana. Lähiesimiehenä työskentely vaatii osaamista, jota voi kasvattaa ja kehittää. Liian paljon on esimiehiä, jotka ovat päätyneet tehtäväänsä menestyksekkään asiantuntijauran johdosta ja joiden oletetaan osaavan toimia esimiehenä tuosta vaan.

Minun listallani ylimmälle johdolle voisi olla vaikkapa tämä:

  • Ota koko henkilöstö mukaan suunnittelemaan, millainen tapa toimia palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla jokapäiväistä toimintaa, strategian suuntaisesti, arvojen hengessä. Millaista esimiestyötä henkilöstö odottaa tukemaan onnistumista työssä?
  • Varmista että jokainen esimies on sopiva esimiestyöhön ja halukas tekemään yrityksen strategiaa todeksi. Käytä tarvittaessa apuna soveltuvuuden arvioinnin ammattilaisia.
  • Mahdollista esimiesvalmiuksien kehittyminen sopivin valmennuksin, tarjoamalla coachauksen ja mentoroinnin mahdollisuuksia sekä rohkaisemalla esimiehiä myös keskinäiseen ajatusten vaihtoon. Toimi itse esimiestyön tukena ja mahdollistajana.
  • Rohkaise jatkuvaan vuoropuheluun läpi organisaation ja toimi esimerkkinä. Tarttukaa rohkeasti niin onnistumisiin kuin vaikeisiinkin kysymyksiin.
  • Muista selkeiden yhteisten pelisääntöjen tärkeys, jotta jokapäiväinen työskentely on sujuvaa eikä aikaa kulu perusasioiden selvittelyyn. Myös pelisäännöt on hyvä luoda yhdessä henkilöstön kanssa.

Jaa että miten tällaista listaa pitäisi lähteä toteuttamaan? Pienin askelin, ketterästi kokeillen, digivälineitäkin hyödyntäen. Ja voi olla, että joudut peruuttamaan vähän taaemmaksikin, jos huomaat, että strategia ja arvotkin ovat jääneet vain paperille, pienen piirin käsittelemiksi.

Edelleen: yhdessä, sopivin askelin ja rohkeasti kokeillen.

Jätä kommentti